Maria Mäkelä

Maria Mäkelä

Valitse aika ja palvelu 1 tunti

Farmaseutti, Lääkehoidon asiantuntija LHKA.

Farmaseutti, Lääkehoidon asiantuntija LHKA.

Olen työskennellyt 2001-2015 apteekissa ja minulla on laaja tietämys lääkkeisiin liittyvistä asioista: Itsehoito-ohjaus, hoidontarpeen arviointi, yhteisvaikutukset, lasten lääkitys, iäkkäiden lääkitys, lääkkeenoton opastus, tupakanvierotus. Päivystysvastaanottoni toimii kaikissa lääkkeisiin liittyvissä kysymyksissä.Saat turvallisen, tehokkaan, tarkoituksenmukaisen ja taloudellisen kokonaislääkityksen.