Kaikilla lääkkeillä on sivuvaikutuksia, ja monilla niistä on yhteisvaikutuksia toisten lääkeaineiden kanssa. Näin on myös niiden lääkkeiden kohdalla, joita saa ilman reseptiä. Luontaistuotteetkin voivat joskus joko voimistaa tai heikentää käytetyn lääkkeen tehoa. Hoitavalle lääkärille tulisikin aina kertoa käytössä olevista lääkkeistä ja luontaistuotteista. Reseptivapaita lääkkeitä ostettaessa kannattaa hyödyntää apteekkihenkilökunnan asiantuntemusta valmisteen valinnassa. Joskus itsehoitolääkkeillä hoidetaan sairautta joka vaatisi lääkärikäynnin, ja usein valmiste valitaan väärin. Kun valmiste on tarkoitukseen ja käyttäjälleen sopiva ja sen ohjeita noudatetaan, on reseptivapaiden lääkkeiden käyttö turvallista. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain tilapäiseen, lyhytaikaiseen käyttöön ja vaivan pitkittyessä tulisi kääntyä lääkärin puoleen.

Tulehduskipulääkkeet voivat estää vatsaa ja maksaa suojaavien välittäjäaineiden toimintaa

Tavallisia ilman reseptiä saatavia lääkkeitä ovat erilaiset kipulääkkeet. Tulehduskipulääkkeet estävät kipua, tulehdusreaktiota ja kuumetta. Kun tulehduskipulääke estää kuumetta aiheuttavien välittäjäaineiden toimintaa, se estää samalla myös vatsaa ja munuaisia suojaavien välittäjäaineiden toimintaa. Näiden lääkkeiden haittavaikutukset liittyvätkin tavallisesti ruuansulatuskanavaan. Aiemmin mahahaavasta kärsineiden tai suolistosairautta sairastavien riski saada mahan tai suoliston verenvuoto kasvaa erityisesti tulehduskipulääkkeitä käytettäessä. Samanaikainen kortisoni tai verenohennuslääkitys kasvattaa myös vuotoriskiä. Joidenkin tulehduskipulääkkeiden käyttöön liittyy kohonnut sydänkohtauksen riski, ja astmaatikoille tulehduskipulääkkeet voivat aiheuttaa astmakohtauksen. Varovaisuutta tulehduskipulääkkeiden käytössä pitäisi noudattaa myös silloin jos elimistö on kuivunut. Perusterveelle ihmiselle lyhytkestoinen tulehduskipulääkkeen käyttö on kuitenkin turvallista.

Tulehduskipulääkkeisiin kuuluva asetyylisalisyylihappo eli aspiriini ei saisi koskaan olla ensisijainen kipulääke, koska sillä on verta ohentava vaikutus. Tämän vaikutuksen vuoksi sitä käytetään estämään verisuonitukoksia, mutta siihen tarkoitukseen asetyylisalisyylihappoa tulisi käyttää vain lääkärin määräyksestä. Lapsille se ei sovi ollenkaan.

Erilaisissa flunssalääkejuomissa on aina mukana särkylääkettä. Useampaa tulehduskipulääkevalmistetta ei koskaan tule nauttia samanaikaisesti, ja tämä koskee myös tulehduskipulääkettä ja flunssalääkkeen sisältämää tulehduskipulääkettä. Niiden samanaikaisesti ottaminen tuplaa annostuksen ja lisää haittavaikutusten todennäköisyyttä. Kivun hoidossa myös reseptilääkkeen ja reseptivapaan lääkkeen yhdistämisestä kannattaa pidättäytyä ellei lääkäri toisin määrää, sillä ne eivät välttämättä sovi yhteen tai saattavat sisältää samaa vaikuttavaa ainetta, jolloin annostus kasvaa liian suureksi.

Parasetamoli sopii kipuun ja kuumeeseen – liika voi vaurioittaa maksaa

Parasetamoli sopii myös raskaana oleville, astmaatikoille ja mahahaava-alttiille. Nivelrikkoon se on ensisijainen kipulääke. Parasetamoli auttaa kipuun ja kuumeeseen, mutta ei tulehdukseen ja se sopiikin hyvin kaikkiin kipuihin joihin ei liity tulehdusta. Sillä ei ole tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksia. Parasetamoli on turvallinen särkylääke, kun annostusta noudatetaan. Liiallisena annoksena se voi kuitenkin aiheuttaa maksavaurion. Parasetamoli ja ibuprofeeni sopivat myös lapsille kunhan annostusohjetta noudatetaan. Valmisteista on olemassa lapsille erikseen miedompia vahvuuksia.

Paikallisesti käytettävät kipulääkevoiteet ovat sivuvaikutusten osalta melko turvallisia, sillä paikallisen annostelun vuoksi vaikuttavaa ainetta imeytyy vereen hyvin vähän. Sen sijaan säännöllisestä, pitkään jatkuvasta ja runsaasta tavanomaisen särkylääkkeen käytöstä voi olla seurauksena särkylääkepäänsärky, johon auttaa ainoastaan lääkkeestä vieroittautuminen.

Reseptivapaiden kipulääkkeiden lyhytkestoinen käyttö on perusteltua esimerkiksi tulehduskipujen, kuukautiskipujen, flunssan, jännityspäänsäryn tai muun tilapäisen kivun hoidossa. Niitä käytettäessä on muistettava annostusohjeen noudattaminen ja se että käytetään vain yhtä valmistetta kerrallaan. Muita lääkkeitä samanaikaisesti käytettäessä yhteensopivuuden voi tarkistaa lääkäriltä tai apteekista. Kipulääkkeitä ei tulisi käyttää muutamaa päivää pidempään ellei lääkäri niin määrää. Pitkittyvän tai usein toistuvan kivun yhteydessä tulisikin hakeutua lääkäriin.