D-vitamiini on hormonin esiaste, jota muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja jota saadaan myös ravinnosta. D-vitamiinia tarvitaan lapsen kasvuun ja motoriseen kehitykseen, ja yhdessä kalsiumin kanssa luuston kunnon ylläpitoon. D-vitamiinin puutos on yhdistetty useisiin eri sairauksiin, ja vitamiinilla on muitakin tärkeitä tehtäviä kuin luuston kunnon ylläpito. On arveltu, että D-vitamiini voisi osaltaan ehkäistä syöpää, sydänsairauksia, murtumia ja kaatumisia, autoimmuunisairauksia, influenssaa, tyypin 2 diabetesta ja masennusta, mutta näiden olettamusten tueksi tarvitaan vielä lisää tutkimusta.

Pimeään aikaan d-vitamiinia ei usein saada riittävästi

Pohjoisen pimeä talvi aiheuttaa D-vitamiinin puutoksen suurimmalle osalle väestöstä. Vaikea D-vitamiinin puutos aiheuttaa riisitautia lapsilla ja osteomalasiaa aikuisilla. Riisitautiin liittyy tulehdustaipumusta ja luuston ja raajojen vammoja. Osteomalasia tarkoittaa luuston pehmenemistä. Riisitautia ei nykyisin enää juuri esiinny. D-vitamiinin puutokselle altistaa liian vähäinen auringossa oleskelu ja liian vähäinen D-vitamiinin saanti ravinnosta sekä peittävä pukeutuminen ja tumma ihonväri. Lihavilla on muita todennäköisemmin matalat D-vitamiinitasot, ja he saattavat tarvita suuremman määrän vitamiinia saavuttaakseen saman D-vitamiinitason kuin normaalipainoiset. Puutosriskissä ovat myös rintaruokitut vauvat, jos äidillä on D-vitamiinin puutos eikä vitamiinivalmistetta ole käytössä. Ikääntyneet jotka oleskelevat paljon sisätiloissa, ovat hekin alttiita D-vitamiinin puutokselle.

Mistä d-vitamiinia saa?

D3-vitamiinia (kolekalsiferoli) muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja sitä voi saada myös ravinnosta. D2-vitamiinia (ergokalsiferoli) on kasviperäisissä ravintoaineissa, mutta melko vähän. D-vitamiini varastoituu maksan D3-vitamiinista valmistamana kalsidiolina. Sen pitoisuus veressä toimii D-vitamiinin riittävän saannin mittarina. Munuaisissa kalsidioli muuttuu kalsitrioliksi, aktiivimuotoiseksi D-vitamiiniksi. Vitamiinivalmisteet sisältävät D3- tai D2-vitamiinia.

D-vitamiinin saamiseksi auringosta tulisi auringossa oleskella lyhytkestoisesti mutta toistuvasti ilman suojakertoimia. Tärkeintä on välttää palamista, muutoin lyhyestä auringossa oleskelusta ei tiedetä olevan haittaa. Kesäaikana auringosta saadut D-vitamiinivarastot eivät riitä talviajaksi, jolloin ravinnon ja vitamiinivalmisteiden rooli korostuu.

Suomessa D-vitamiinia lisätään nestemäisiin maitovalmisteisiin ja levitettäviin ravintorasvoihin. Elintarvikkeista vain kala sisältää merkittävässä määrin D-vitamiinia luonnostaan. Kasviperäisissä elintarvikkeissa D-vitamiinia ei juuri ole, lukuun ottamatta joitakin sieniä joissa sitä on vähän. Ruuasta D-vitamiinia on vaikea saada riittävästi, joten vitamiinivalmisteen käyttöä suositellaan. D-vitamiinin turvallisen päiväsaannin yläraja on aikuisella 100 mikrogrammaa. D-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, ja se varastoituu elimistöön. Sen liikasaanti aiheuttaa myrkytysoireita.

D-vitamiinin saantisuositukset eivät välttämättä ole riittäviä

D-vitamiinin saantisuositus lapsille ja aikuisille on 10 mikrogrammaa vuorokaudessa. Määrä ei todennäköisesti ole riittävä talviaikaan pohjoisessa, sillä kalsidiolin pitoisuus veressä laskee talvisin kyseisellä annoksella. Vanhusten ja hyvin vähän ulkona oleskelevien tulisi suositusten mukaan saada 20 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä.

Jotta suositukset saavutettaisiin, suositellaan D-vitamiinilisää raskaana oleville ja imettäville sekä 2 viikon-2 vuoden ikäisille lapsille 10 mikrogrammaa vuorokaudessa ja 2-18 -vuotiaille 7,5 mikrogrammaa vuorokaudessa ympärivuotisesti. Aikuisten tulisi käyttää 10 mikrogramman D-vitamiinilisää loka-maaliskuussa, mikäli ei syödä kalaa 2-3 kertaa viikossa ja käytetä vitaminoituja maitovalmisteita ja rasvavalmisteita. Yli 75-vuotiaiden tulisi saada vitamiinilisänä 20 mikrogrammaa D-vitamiinia, jollei käytetä runsaasti kalaa ja vitaminoituja elintarvikkeita. Jos ikääntynyt saa D-vitamiinia runsaasti ruuasta, valmisteena tulisi ottaa 10 mikrogrammaa.­