Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Lookinno Oy/Medics24, 2553791-2, Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä (jäljempänä Medics24)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Tenhunen, Kalevankatu 4, 40100 Jyväskylä.
juha.tenhunen@medics24.fi

3. Rekisterin nimi

Medics24 käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa se, että henkilö itse, tämän valtuuttama kolmas osapuoli tai palveluntuottaja voi toimittaa henkilölle palveluita käyttäen Medics24:n sähköistä portaalia.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

  • Henkilöön liittyvät
  • perustiedot (nimi, syntymäaika ja osoitetiedot)
  • laskutustiedot (maksu- ja luottokorttitiedot)
  • Medics24:n portaalin käyttöhistoria (käytetyt palvelut ja palvelutapahtumiin liittyvät tiedot)
  • henkilön käytössä olevien teknisten laitteiden Medics24:n portaaliin henkilön suostumuksella välittämät tiedot
  • henkilön itsensä Medics24:n portaaliin tallentamat tiedot – Medics24:n asiakkaan tai kumppanin henkilöstä tämän suostumuksella Medics24:n portaaliin tallentamat tiedot

Tietolähteet: Henkilö itse ja Medics24:n asiakkaat sekä kumppanit.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilön tietoja ei luovuteta muille ilman tämän suostumusta. Yhtiön asiakkaiden ja kumppaneiden Medics24:n portaaliin henkilöstä tallentamat tiedot ovat vain näiden itsensä sekä henkilön nähtävissä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen käyttäjärekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan.