Medics24 hyväksyttiin mukaan SOTE valinnanvapauskokeiluun perusterveydenhuollon palveluntuottajaksi! Valinnanvapauden myötä henkilö voi itse valita haluamansa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajan yksityisen ja julkisen terveysaseman väliltä. Palveluihin kuuluvat sairaanhoitaja- ja lääkäripalvelut, röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä sosiaaliohjaus.

Lue lisää täältä.