Lääkehoitosuunnitelma on turvallisen lääkehoidon tärkein työväline.

Kaikkien lääkehoitoa toteuttavien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden tulee laatia vuosittain tarkistettava lääkehoitosuunnitelma.

Lääkehoitosuunnitelma on turvallisen lääkehoidon tärkein työväline, joka perustuu potilaiden lääkehoidon riskien arviointiin. Lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään kunkin toimintayksikön kannalta olennaisiin lääketurvallisuuden alueisiin. Suunnitelma on osa lakisääteistä laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa.

Lisätietoa lääkehoitosuunnitelmasta saat tarvittaessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämältä ja kehittämältä Turvallinen lääkehoito -sivustolta.

Tilaa lääkehoidon vastuupaketti helposti meiltähttps://medics24.com/fi/palvelut/laakehoidon-vastuupaketti/