Kansansairauksien riskiryhmää ei tavoiteta ajoissa, eikä elintapaneuvonnan toteuttamiselle ole selkeää toimintamallia. Alalla on tarve sekä digitaalisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden että terveys- ja hyvinvointialan toimijoiden yhteistyön lisäämiselle. Näin todetaan Jyväskylän yliopistossa toteutetun Asiakas on-line -hankkeen loppuraportissa.

Hankkeen tuloksissa esitetään kansansairauksien ennaltaehkäisyä ja kansanterveyden edistämistä tukeva digitaalinen palvelumalli, joka perustuu useita aineistolähteitä yhdistävään tutkimus- ja kehitystyöhön. Palvelumallissa digitaaliset ratkaisut on suunniteltu edistämään riskitekijöiden varhaista tunnistamista, asiakasryhmien segmentointia, hyvinvointisuunnittelua sekä vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Asiakkaan yhteydenpitoa ammattilaisiin ja elintapaohjausta tuetaan etäpalveluiden, hyvinvointisovellusten ja omaseurantamittausten avulla. Kokonaisuus mukautuu yksilön terveystilanteen, tavoitteiden ja saavutettujen elintapamuutosten perusteella.

Digitaaliset ratkaisut edistämään asiakaslähtöisyyttä ja terveysalan toimijoiden välistä vuorovaikutusta

Hankkeen tulokset kertovat, että vaikka sähköisiä palveluita on tarjolla, niiden käyttö on edelleen vähäistä. Toisaalta, asiakkailla on tarve kokonaisvaltaiselle elintapasuunnittelulle ja halukkuutta digitaalisten palveluiden käytölle.
– Yksilöllistä opastusta toivotaan erityisesti ravitsemukseen, lääkitykseen, elämänhallintaan ja liikuntaan liittyen. Ainoastaan hoitotasapainoon keskittyvä ohjaus ei ole riittävää motivoimaan oman terveyden edistämiseen. Yksilön tavoitteet ja myös myönteiset muutokset elintavoissa tulee ottaa huomioon jatko-ohjeiden antamisessa, toteaa hankkeen projektipäällikkö Reija Kuoremäki.

Ennaltaehkäisyssä miljoonien eurojen säästöpotentiaali

Asiakas on-line –hankkeessa arvioitiin myös laskennallisesti palvelumallin käyttöönotolla ja elintapaohjauksella saavutettavia potentiaalisia kustannussäästöjä. Nämä säästöt voivat tulla esille vasta vuosien päästä, mutta ennalta-arviointi perustelee resursoinnin uudistamista.
– Laskentamallien mukaan säästöpotentiaali lääkehoidon osalta esimerkiksi kohonneen verenpaineen hoidossa olisi vuositasolla arviolta 3,8 miljoonaa euroa Keski-Suomessa ja koko maan osalta noin 64 miljoonaa euroa. Jos tarkastellaan sekä lääkehoidosta että käyntien vähenemisestä muodostuvaa säästöpotentiaalia, kohonneen verenpaineen ennaltaehkäisyllä olisi Keski-Suomessa vuosittain saavutettavissa yhteensä noin 14 miljoonan euron säästöt. Koko maan tasolla vastaavat säästöt olisivat 227 miljoonaa euroa, selventää tutkimusta johtanut dosentti Toni Ruohonen.
Digitaalisten palveluiden käyttöönotto ei tapahdu hetkessä, vaan ohjausta ja koulutusta tarvitaan niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin. Tähän tulisi varata riittävästi aikaa ja resursseja. Osa digitaalisista ratkaisuista soveltuu otettavaksi käyttöön jo nyt, mutta kestäviä ja kustannusvaikuttavia tuloksia saavutetaan toimintakäytäntöjä uudistamalla. Palveluratkaisuiden kehittäminen, testaaminen ja käyttöönotto tulisi tehdä yhteistyöverkostoissa, joihin osallistuisivat kuntien liikunta- ja hyvinvointipalvelut, järjestöt, apteekit, yksityiset terveys- ja hyvinvointialan yritykset sekä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat.

Lataa tästä Asiakas on-line -loppuraportti

(Linkki raporttiin JYUn sivuille)

Tutkimushankkeen rahoittajina ja yhteistyötahoina toimivat Tekes (nyk. Business Finland), Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Hyvis-ICT, Tieto Finland Oy (Tieto Healthcare), Magister Solutions Oy, Lookinno Oy (Medics24), Silvasti Software Oy, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE) ja Jyväskylän yliopisto.

Kuva Reija Kuoremäki

Väsymys liittyy monesti elämäntilanteeseen, mutta joskus pitkittyneen väsymyksen kohdalla kyseessä voi olla krooninen väsymysoireyhtymä (chronic fatigue syndrome, CFS). Uudemmalta nimeltään se on myalgic encephalomyelitis (ME) eli lihaskipuja aiheuttava aivo- ja selkäydintulehdus. Se on fyysinen, neurologinen sairaus, joka oireilee pitkäkestoisena uupumuksena. Väsymys ei helpotu levossa ja pahenee kuormituksen yhteydessä. (lisää…)

Kaikilla lääkkeillä on sivuvaikutuksia, ja monilla niistä on yhteisvaikutuksia toisten lääkeaineiden kanssa. Näin on myös niiden lääkkeiden kohdalla, joita saa ilman reseptiä. Luontaistuotteetkin voivat joskus joko voimistaa tai heikentää käytetyn lääkkeen tehoa. Hoitavalle lääkärille tulisikin aina kertoa käytössä olevista lääkkeistä ja luontaistuotteista. Reseptivapaita lääkkeitä ostettaessa kannattaa hyödyntää apteekkihenkilökunnan asiantuntemusta valmisteen valinnassa. Joskus itsehoitolääkkeillä hoidetaan sairautta joka vaatisi lääkärikäynnin, ja usein valmiste valitaan väärin. Kun valmiste on tarkoitukseen ja käyttäjälleen sopiva ja sen ohjeita noudatetaan, on reseptivapaiden lääkkeiden käyttö turvallista. Ne on kuitenkin tarkoitettu vain tilapäiseen, lyhytaikaiseen käyttöön ja vaivan pitkittyessä tulisi kääntyä lääkärin puoleen. (lisää…)

Ennen ulkomaanmatkaa tulisi olla hyvissä ajoin, noin kuukautta tai paria ennen matkaa yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen rokotusten tiimoilta. Rokotuksia on olemassa useisiin eri tartuntatauteihin, mutta rokottamisen tarvetta määrittävät kohdealue ja matkan tarkoitus. Päätös rokotuksista kannattaa aina tehdä terveysalan ammattilaisen ajankohtaisen suosituksen perusteella. (lisää…)

Diabetes on krooninen sairaus, joka aiheuttaa sokeriaineenvaihdunnan häiriintymisen, mutta siihen liittyy myös monia liitännäissairauksia. Diabetekseen liittyen potilaan jaloissa voi olla heikentynyt verenkierto, kudosten jäykistymistä, alttius infektioille ja ääreishermojen vaurio eli neuropatia, johon liittyy alentunut kosketustunto. Nämä voivat johtaa erilaisiin ongelmiin jaloissa. Yleisimpiä ongelmia ovat krooniset haavaumat. Pahimmillaan diabeetikon jalkaongelmat voivat vaatia amputaatiohoitoa. Yli puolet diabeetikoille tehtävistä alaraaja-amputaatioista olisi kuitenkin ehkäistävissä. (lisää…)

Rintasyöpä on yleisin syöpä naisilla, ja siihen sairastuu Suomessa vuosittain noin 5000 naista. Miehilläkin rintasyöpää esiintyy, mutta se on harvinaista. Väestön ikääntyessä rintasyöpä on yleistynyt. Rintasyövän riskitekijät liittyvät hormonaalisiin tekijöihin. Sairastumisriskiä lisäävät varhain alkaneet kuukautiset ja myöhään alkaneet vaihdevuodet sekä pitkään jatkuneet hormonihoidot. Synnytysten vähäisyys tai myöhäinen ensisynnytysikä, vaihdevuosi-iän jälkeinen ylipaino, tupakointi ja runsas alkoholinkäyttö ovat myös riskitekijöitä. Osassa rintasyövistä taustalla on perinnöllinen alttius. Perinnölliseen rintasyöpään viittaavat sairastuminen nuorella iällä, munasarjasyöpä tai usealla lähisukulaisella todettu rintasyöpä. Rintasyöpäriskiä pienentävät imetys, varhainen ensisynnytys, suuri täysiaikaisten raskauksien määrä, normaali paino ja liikunta. (lisää…)

Dementia on oireyhtymä, joka voi olla ohimenevä, etenevä tai pysyvä riippuen siitä mitä oireiden taustalla on. Useimmiten se on etenevä. Dementiassa älylliset toiminnot kuten esimerkiksi muisti, sekä käytännön taidot heikkenevät. Oireisiin voi kuulua kielellisiä vaikeuksia, kätevyyden heikkenemistä, tunnistamisen vaikeuksia ja monimutkaisten älyllisten toimintojen heikkenemistä. Dementiaa aiheuttavat muistisairaudet ovat niin yleisiä, että niitä voidaan pitää kansantauteina. (lisää…)